subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Solicitude de modificación ou anulación do recibo da taxa de recollida de lixo.


Descrición:

Aqueles interesados que advirtan algún erro no recibo da taxa de recollida de lixo ou queiran modificar a titularidade ou calquera outro dato neste, poderán solicitalo cubrindo esta solicitude.

Documentación necesaria:

-Instancia debidamente cumprimentada
-Fotocopia do DNI
-Fotocopia do último recibo pagado
-Escritura de compravenda ou título equivalente de transmisión
-Calquera outra que consideren necesaria br/>

Lugar de presentación da solicitude:

Rexistro Xeral do Concello de Oroso.

Estado do trámite:

Sen prazos