subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Concurso de Disfraces 2012.


Folla de inscrición

Bases do Concurso

As bases polas que se rexerá o Concurso de Disfraces Entroido Oroso 2012 son:

PRIMEIRA:
Poderán participar tódalas persoas interesadas, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos.

SEGUNDA:
O Concurso de Disfraces Entroido Oroso 2012 terá lugar o sábado día 18 de febreiro no Pavillón Polideportivo Municipal de Sigüeiro, comezando coas actividades previstas ás 18:00h cun desfile de todos os participantes polas rúas de Sigüeiro.

TERCEIRA:
Quedan establecidas dúas categorías en función da idade:

 • 1ª: categoría xeral (maiores de 16 anos)
 • 2ª: categoría infantil (ata 16 anos)

CUARTA:
O prazo de inscripción esténdese ata as 17:30 horas do día 18 de febreiro.
A inscrición formalizarase nas oficinas do Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa ou chamando ao número de teléfono 981690903 ata as 14.00 horas do día 17 de febreiro e o propio día do Concurso de 16:30 a 17:30 horas no Pavillón Municipal.

QUINTA: PREMIOS:

Categoria Xeral (maiores 16 anos)

 • MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)
  • Gañador: 500 euros
  • Finalista: 300 euros
 • MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)
  • Gañador: 350 euros
  • Finalista: 220 euros
 • MODALIDADE INDIVIDUAL.
  • Gañador: 250 euros
  • Finalista: 180 euros

Categoria Infantíl (ata 16 anos)

 • MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)
  • Gañador: 350 euros
  • Finalista: 200 euros
 • MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)
  • Gañador: 220 euros
  • Finalista: 150 euros
 • MODALIDADE INDIVIDUAL.
  • Gañador: 180 euros
  • Finalista: 120 euros

 • PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA DO CONCELLO DE 150€

SEXTA:
Será obligatorio participar no desfile que saíra do Pavillón percorrendo diversas rúas de Sigüeiro para formar parte do concurso de disfraces. Será a organización do concurso a que determine si se suspende ou non o mesmo por causas axenas o mesmo (como poden ser as condicións metereolóxicas).

SETIMA:
A selección dos gañadores levarase a cabo o mesmo día do concurso segundo valoración dun xurado composto de cinco membros e designado para tal fin. Valorará a orixinalidade e a laboriosidade, podendo declararse deserto calquera premio se a xuízo do propio xurado non se reúnen os méritos suficientes.

OITAVA:
A entrega de premios para tódalas modalidades efectuarase con posterioridade ó Concurso, previa presentación de Certificación bancaria nas dependencias municipais.

NOVENA:
Normas finais
O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación por parte dos concursantes das presentes bases.
Segundo.- Aprobar o gasto polo importe de 3.170,00 euros con cargo á partida 452.226.11.