subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

XIII Concurso de Marcapáxinas.


Bases do Concurso

Participantes: Poderán participar todos os rapaces que teñan os anos correspondentes as seguintes categorías:
- De 3 a 5 anos
- De 6 a 8 anos
- De 9 a 11 anos
- De 12 a 14 anos
Cada participante poderá presentar un só marcapáxinas.

Tema: Libre.

Dimensións: 20 x 5 cm (deseño por unha soa cara).

Presentación: Os traballos (sen nome) presentaranse nun sobre pechado. No interior xunto co marcapáxinas irá unha folla co nome e apelidos do concursante así como un nº de teléfono.

Prazo e lugar de presentación: Os orixinais poderán presentarse na Biblioteca Municipal ata o 11 de maio de 09:30 a 13:30 e de 16:30 a 21:00.

Criterios para a concesión de premios: A calidade, orixinalidade e a mensaxe de animación á lectura serán os criterios nos que se basará o xurado para o fallo dos premios.

Premios: Establecerase un premio para cada categoría que consistirá nun lote de libros ademáis da edición dos marcapáxinas.

A decisión do xurado será inapelable. No caso no que o xurado así o estimase todos ou algúns dos premios poderían quedar desertos. Os marcapáxinas galardoados pasarán a ser propiedade do Concello de Oroso, reservándose todos os dereitos sobre os mesmos, incluídos os de reprodución e edición.