subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

6º Concurso de Marcapáxinas


Bases do Concurso

Participantes: Poderán participar tódolos rapaces que teñan os anos correspondentes as seguintes categorías:

  • de 6 a 8 anos
  • de 9 a 11 anos
  • de 12 a 14 anos

Cada participante poderá presentar un só marcapáxinas.

Tema: O tema será libre.

Dimensións: 20x5 cm. (deseño por unha soa cara).

Presentación: Os traballos presentaranse nun sobre no que constará a idade do participante (nunca o nome).No interior figurará nunha folla o nome e apelidos do concursante así como un nº de teléfono.

Prazo e lugar de presentación: Os orixinais poderán presentarse na Biblioteca Municipal do 19 de abril ó 7 de maio en horario de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:30.

Criterios para a concesión de premios: A calidade, orixinalidade e a mensaxe de animación a lectura serán os criterios nos que se basará o xurado para o fallo dos premios.

Premios: Establecerase un premio para cada categoría que consistirá nun lote de libros ademáis da edición dos marcapáxinas.