subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Concurso de Máscaras Oroso 2015.


Premiados

Os membros do xurado do Concurso de Máscaras acordaron o xoves 12 de febreiro nomear gañador e finalista da categoría infatil:

 • Gañadora: Lucía Tabarés Rodríguez, “Red Buttons”
  Ver máscara
 • Finalista: Martín Ramírez Rodríguez, “Rolo e Chine”
  Ver máscara

Nomear gañadora e finalista na categoría de adultos a:

 • Gañador: Miguel Calvo Rial, “Troi Mutante”
  Ver máscara
 • Finalista: Encarnación Jimenez López, “A Dama”
  Ver máscara

Inscrición

Bases do Concurso

As bases polas que se rexerá o Concurso de Máscaras do Entroido Oroso 2015 son:

PRIMEIRA:
Poderán participar todas as persoas interesadas, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos.

SEGUNDA:
O concurso está dirixido a diferentes idades, establecendo dúas categorías: a categoría infantil (dende os 7 anos aos 12) e a categoría de adultos, na que se inclúen os maiores de 13 anos.

TERCEIRA:
Non se aceptarán máscaras que xa foran premiadas noutros concursos.

CUARTA:
O tema das máscaras será libre.

QUINTA:
A máscara deberá ser de elaboración propia.

SEXTA:
As máscaras deberán estar adaptadas ao tamaño dunha cara humana e cubrir o rostro completamente, podendo, no seu caso sobresaír adornos, accesorios, etc. As máscaras tipo anteface tamén serán admitidas.

SÉTIMA:
Os materiais para a realización da estrutura base poderán ser de tres tipos:
a) Calquera material derivado do papel (papel maché, cartón pedra ou cartón das fallas, cartolinas, técnicas mixtas derivadas do papel etc.)
b) Vendas de escaiola
c) Combinacións que poidan xurdir entre as técnicas citadas no apartado a e b (papel e escaiola). Na categoría de adultos, non se aceptarán máscaras nas cales a base estea realizada con materiais plásticos.
OITAVA:

A decoración da máscara poderá estar realizada con materiais e accesorios de libre elección, segundo as necesidades da máscara e a idea a plasmar polo artista.

NOVENA:
Valoraranse os acabados, a creatividade, a estética e o bo gusto.

DÉCIMA
Aceptarase como máximo unha máscara por participante, agás na categoría infantil que se aceptarán dúas máscaras por participante, non podendo resultar premiado o mesmo participante como gañador e finalista.

DÉCIMO PRIMEIRA
Os concursantes presentarán as súas máscaras nas oficinas do Centro Cultural de Fernando Casas e Novoa, de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00h e martes e xoves de 17:00 a 20:00h, tendo como data límite de presentación o 11 de febreiro de 2015, antes das 14:00h.

DÉCIMO SEGUNDA
Requirirase a seguinte documentación por cada máscara entregada: sobre pechado cunha fotografía da máscara presentada no concurso, impresa en papel, co nome da obra, o nome do artista e un lema ou frase que explique a idea que inspirou a obra. Todo escrito no dorso da dita fotografía (as fotografías non serán devoltas).

DÉCIMO TERCEIRA
O día 14 de febreiro, ás 19.30h. , durante o concurso de disfraces fárase entrega dos premios do concurso de máscaras.

DÉCIMO CUARTA
As máscaras poderanse recoller no Centro Cultural de Fernando Casas e Novoa do 23 de febreiro ao 13 de marzo, tras previa presentación por parte dos propietarios do xustificante de inscrición. Se o día 13 de marzo non se recolleron ás máscaras , entenderase que os seus autores renuncian á súa propiedade a favor da organización, quen poderá destruílas ou darlles o destino que considere máis conveniente.

DÉCIMO QUINTA
A organización non se fai responsable dos danos, roubo, extravío ou outros riscos similares sobre as obras dos participantes, dende a entrega ata a devolución das mesmas.

DÉCIMO SEXTA
Os premios dos gañadores serán os seguintes:

 • Categoria Infatil:
  • Gañador: Vale regalo en Equipa-t por valor de 70€
  • Finalista: Vale regalo en Equipa-t por valor de 35€
 • Categoria Adultos
  • Gañador: Unha tablet
  • Finalista: Cea para dúas persoas nun restaurante do Concello

DÉCIMO SÉTIMA
No caso de que o finalista da categoría de adultos non teña cumpridos os 18 anos deberá ir acompañado do pai/nai titor/a.

DÉCIMO OITAVA
A participación no concurso significa a aceptación destas bases.