subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Campamentos deportivos 2022Información xeral:

Lugar: A Coruña
Aloxamento: IES Rosalía Mera (Rúa Archer Milton Huntington, 24).
Duración: de domingo pola tarde entre as 18:00 horas e as 19:30 horas ata o venres seguinte entre as 16:00 horas e as 17:00 horas.
Quenda: do 3 ao 8 de xullo.
Destinatarios: rapaces/zas nados entre o 1 de xaneiro de 2008 ata o 31 de decembro 2013.
Cota de inscrición: 85 € (oitenta e cinco euros), que se ingresarán, unha vez o/a interesado/a obteña praza, na conta determinada pola Deputación da Coruña, facendo constar "Campamento Deportivo Deputación da Coruña 2022", ademáis do nome do/a participante inscrito e concello ó que pertence.
Inclúe: transporte interno, estadía e manutención en residencia e todo o gasto que ocasionen as actividades programadas.
PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 20 de maio.
SORTEO DAS PRAZAS: 24 de maio ás 13:30 horas no Concello.


Actividades:

Equipamento recomendado:

  • Roupa de rúa (pantalóns, camisas)
  • Equipamento deportivo (suadoiro, pantalóns curtos, camisetas deportivas, calcetíns, zapatillas de deportes, chanclas para a ducha, traxe de baño, útiles de praia e piscina)
  • Toallas de aseo
  • Útiles de aseo (xabón, peite, cepillo e pasta de dentes, colonia e/ou desodorizante)
  • Saco de durmir e lanterna
  • Gafas para o sol
  • Crema protectora para o sol, factor alto
  • Chuvasqueiro
  • Mochila pequena

Material:

  • O material propio das actividades deportivas será proporcionado pola organización a cada participante durante a celebración do campamento.


Documentación que se entregará:

Para formalizar a inscrición debes entregar no concello:
1.- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polo pai e a nai, ou de ser o caso, polo titor
2.- Fotocopia do carnet de identidade ou libro de familia.
3.- Copia do aboamento da cota de inscrición. (cando a praza estea confirmada e no número de conta dado pola Deputación e publicado na súa web)
4.- No caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que teñan que ser tidos en conta, axuntarase certicado médico asinado por facultativo/a. De igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentario ou doutro tipo.