subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Plan Parcial Polígono Industrial San Martiño II.


O plan parcial do polígono empresarial San Martiño II é un dos primeiros froitos da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oroso. De feito, o propio PXOM recolle que con este plan parcial preténdese “impulsa-la actividade económica do Concello e fomenta-la creación de postos de traballo”. O Concello de Oroso actúa como promotor desta iniciativa, e a xestión do chan realizarase polo sistema de cooperación.

O “Plan Parcial do Área de Reparto Número 10, Polígono Empresarial San Martiño II” afecta a unha extensión de máis de 544.000 metros cadrados, ubicados en Sigüeiro (parroquia de Oroso). O parque industrial estará situado nunha posición estratéxica en canto á súa posibilidade de relación e integración no eixo de comunicación rexional entre o norte e o sur. Ademais, ubicarase nun terreo cunhas calidades topográficas de escasa pendente, coas mellores posibilidades de conexión coas infraestructuras viarias e de abastecemento de auga e de enerxía, nunha zona distante dos espazos agrícolas dos principais asentamentos e sen ningún tipo de afectación medioambiental nin no patrimonio cultural.

Documentación

Planos

Proxecto de reparcelación do Sector 10