subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Perfil do Contratante

De conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos do Concello de Oroso, ponse a disposición dos cidadáns o Perfil do Contratante, no que publicaranse os datos e informaciones referentes á actividade contractual desta entidade local de conformidade coa lei.