subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Período medio de pago a provedores.

Cumprindo o disposto no Real Decreto 635/2014 polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, fanse públicos os seguintes informes: