subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Subscricións

Os seus datos foron procesados correctamente.

Recibirá no seu enderezo electrónico toda a información que o Concello de Oroso publique por este servizo.

Moitas Gracias.Conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Oroso. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no rexistro xeral do Concello, ou mediante o formulario de baixa da web.